PUP

punkrock

Met een breed arsenaal aan met adrenaline volgepompte poppunkhits blaft PUP recht in het gezicht van alle tegenslagen, worstelingen en crises des levens.  Wat overblijft is een vreemd soort blijdschap: blij om te leven, om te ademen of om een oerschreeuw van jewelste uit te slaken. In een tijd waarin wellness en zelfhulp de ronde doen kun je stiekem héél erg blij worden van een goede driftbui. Gelukkig gelooft PUP nog in dit principe, met legendarische shows die diep buiten de reserves tasten. 

With a wide arsenal of adrenaline pumped pop punk hits, PUP barks right in the face of all life’s adversities, struggles and crises. What remains is a strange kind of joy: happy to be alive, to breathe or to let out a primal scream. In a time when wellness and self-help are doing the rounds, a good tantrum can secretly make you very happy. Fortunately, PUP still believes in this principle, with legendary shows that go deep beyond the reserves.

From

Toronto, Canada

Media

“Packed with humor and fun pop-punk beats, PUP’s performance was a delight for both fans and new listeners alike.” – That Music Magazine