Militarie Gun

post-hardcore

Niet iedere dwarse gitaarband voelt zich geroepen om een revolte op te ruien. Neem post-hardcore band Militarie Gun, dat voor frontman Ian Shelton vooral een platform is voor zijn dagelijkse beslommeringen. Met een unieke sound – een soort Frankenstein-monster van Fugazi, Unwound en Guided By Voices – zoekt Militarie Gun rusteloos naar kleine grassprietjes van hoop, absurditeit en kwetsbaarheid tussen de hardvloerse realiteit waarin we leven. De titel van nieuwste langspeler All Roads Lead to the Gun klinkt wellicht grimmig, Militarie Gun treft vooral het grote kloppende hart.

Not every contrarian guitar band feels called upon to stir up a revolt. Take post-hardcore band Militarie Gun, founded by frontman Ian Shelton as a modest outlet for his daily concerns and struggles. With a unique sound – a kind of Frankenstein monster of Fugazi, Unwound and Guided By Voices – Militarie Gun seeks restlessly for small blades of grass of hope, absurdity and vulnerability peering out of the hard-paved realities in which we live. The title of the latest long player All Roads Lead to the Gun may sound grim, but make no mistake, Militarie Gun aims for a benevolent, big-beating heart.

From

Los Angeles, USA

Media

“After a couple years worth of exhilarating EPs, the Band To Watch Militarie Gun are gearing up to release their debut full-length album.” – Stereogum