Hang Youth

political punk

De politieke punkband van Abel van Gijlswijk duwt verontwaardiging, woedende bendes en radicale slogans tot cartoonachtige, post-serieuze uitersten, waarbij ze opzettelijk elk nummer onder de één minuut houden. Alles – van Joe Rogan, Elon Musk tot Koning Willem Alexander – wordt op de sintelblokken gegooid: een louterende kreet in alle hoofdletters die in gelijke mate wild, grappig en furieus is. ALLES MOET BETER en er is een BOEL AAN DE HAND!

Abel van Gijlswijk’s political punk band pushes outrage, angry mob-isms and radicalist sloganeering to cartoonish, post-serious extremes, deliberately keeping each song under the one-minute mark. Everything – from Joe Rogan, Elon Musk to Dutch King Willem Alexander – gets thrown onto the cinder blocks: a cathartic outcry in all caps that’s feral, funny and furious in equal measure.

From

Amsterdam, NL

Band

Abel van Gijlswijk
Ben Kraak
Kaj Bos
Nout Kooij

Media

“Geen band van nu wist de tijdsgeest van nu zo goed te grijpen als Hang Youth.” – 3voor12